English
 


Oferta
i023.jpg
Nasza firma oferuje projekty budowlane i wykonawcze
a. stałych urządzeń gaśniczych:
- tryskaczowych
- zraszaczowych
- gazowych
- pianowych
- proszkowych
- hydrantowych
b. sygnalizacji alarmu pożaru
c. sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi

Wykonujemy następujące dokumentacje techniczne:
a. analizy zagrożeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych
b. przeciwpożarowe bilanse wodne
c. koncepcje zabezpieczeń ppoż. obiektów technologicznych, handlowych i użyteczności
publicznej
d. scenariusze rozwoju pożaru

Uzupełniamy naszą ofertę prowadzeniem przeglądów i serwisów instalacji gaśniczych.

Zagadnienia związane z:
a. ochroną przeciwwybuchową, przeciwdetonacyjną, iskrobezpieczną,
b. oddymianiem, sterowaniem dymem,
c. rozgłośnieniem alarmu pożaru
podzlecamy współpracującym jednostkom projektowym.


webdesign: logo7